تور ارمنستان

درباره تور ارمنستان

تور ارمنستان

همسایه کشورمان ارمنستان، کشوری کوهستانی با طبیعتی زیباست که رودهای فراوانی در آن جریان دارد که اکثر آن‌ها به رودهای کورا ارس می‌ریزند و بعد وارد دریای خزر می‌شوند. شهرهای ایروان، گیومری و دیگر شهرهای مهم این کشور همگی از طبیعتی زیبا بهره می‌برند که بکر و مختص این سرزمین است.