سوالات خود را بپرسید یا نظر خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات کاربران

معصومه شفیعی نیا

از تاریخ18تیر تا 24 تیر

محمد ابراهیم پادیز

من یک ماه دیگر 18 سله میشم ایا میتونم تنها با تور به ترکیه برم
قیمت نقدی تور (هر نفر):
تعداد مسافران:
تعداد ماه‌های بازپرداخت:
فاصله هر قسط (ماه):
مجموع تسهیلات:
مجموع بازپرداخت تسهیلات:
مبلغ هر قسط: