تور بلغارستان

درباره تور بلغارستان

تور بلغارستان

کشوری آمیخته از فرهنگ و مدرنیته که جاذبه‌های طبیعی آن و سواحل زیبایش هوش از سر هر مسافری می‌برد. تنها سواحل طلایی آن برای بودن این کشور در لیست سفرهای رویایی هر کسی کافیست. اما تور بلغارستان فقط برای حمام آفتاب و دیدن منظره‌ها نیست و برنامه‌های بسیاری برای بناهای تاریخی و مراسمات مفرح در ایام حضورتان وجود خواهد داشت.