تور پاتایا + ساموئی

درباره تور پاتایا + ساموئی

هر چه از زیبایی‌های این دو شهر بگوییم کم است. تور پاتایا و سامویی شما را به دو شهر ساحلی زیبای تایلند می‌برد جایی که آب‌های نیلی و زیبا انتظار شما را می‌کشند تا در سواحلش آبتنی کنید. این دو شهر تنها به ساحل محدود نشده و دیدنی‌های بسیاری دارند که نباید هیچ کدامشان را از دست بدهید.