تور عمان 4 شب - تابستان 1403

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال)
la rosa B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
caesar B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
garden B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
platinum B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Al Hail Waves B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Swiss Belinn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Tulip Muscat B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Aloft Muscat B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hormuz Grand B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Shangri La Al Waha B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Double Tree By Hilton B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
shangri la al bandar B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۴۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۴۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
shangri la al husn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

پکیج برای تاریخ رفت 29 مرداد طبق پکیج و 

برای تاریخ رفت 15 مرداد شامل 3.000.000 تومان و

برای تاریخ رفت 8 مرداد شامل 2.000.000 تومان و

برای تاریخ رفت 22 مرداد شامل 500.000 تومان و

برای تاریخ رفت 1 مرداد شامل 4.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تور عمان 4 شب - تابستان 1403
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران مسقط
تاریخ رفت ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۰۲ شهریور ۱۴۰۳
هوایی - قشم ایر
۴ شب و ۵ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ مسقط ۴ تور عمان تابستان 1403
4 شب و 5 روز
پرواز قشم ایر


تاریخ پرواز رفت : 1 و 8 و 15 و 22 و 29 مرداد 1403ساعت های پروازی:

با کانتر مربوطه چک شود.

مشخصات تور

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • 4 شب اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی ندارد
  • بیمه مسافرتی 
  • راهنمای فارسی زبان

توضيحات

  • پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسافرتی مقتدر سیر تابان مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
  • نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 میباشد.

 


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید

نظرات کاربران