مدیریت و پرسنل مقتدر

مدیر عامل :جناب آقای حامد امیری مدیر فنی :سرکار خانم ساحل حسینی
کارمندان تور های خارجی : سرکار خانم قاسمی . سرکار خانم دریاباری . سرکار خانم خدایاری . سرکار خانم حسینی ، سرکار خانم خوانساری . سر کار خانم شاه علیدوست . سرکار خانم کرمی ، سر کار خانم همزه نسب آقای امید کربلایی ، آقای حمید امیری، آقای اشکان کربلایی
کارمندان تورهای داخلی: سرکار خانم عابدینی . سرکار خانم قلعه کوب . آقای گوهری