تور مشهد نوروز 99 ( هتل های 4 ستاره )

تور مشهد نوروز 99 ( هتل های 4 ستاره )
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران مشهد
تاریخ رفت ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ برگشت ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
هوایی - کاسپین
۳ شب و ۴ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ مشهد ۳ برای اطلاع از ساعت پروازی تماس حاصل فرمایید .
تاریخ های پرواز رفت : 28 اسفند/ 2 و 5 و 8 و 11 و 14 فروردین.

مشخصات تور

مدارک لازم

گواهی محرمیت - مدرک شناسایی معتبر

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت - صبحانه - ناهار - شام

توضيحات

تمامی تور ها چارتر و غیر قابل استرداد است .


نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان است.

 

 

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته سه تخته یک تخته
آسیا B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
آسیا B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
فردوس B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
فردوس B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
فردوس B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
آسیا B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
ایران مشهد F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
ایران مشهد F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
ایران مشهد F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
فردوس B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
ایران مشهد F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
عماد
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
تابران B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
ایران مشهد F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/14 الی 1/17
ایران مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14

نظرات کاربران

قیمت نقدی تور (هر نفر):
تعداد مسافران:
تعداد ماه‌های بازپرداخت:
فاصله هر قسط (ماه):
مجموع تسهیلات:
مجموع بازپرداخت تسهیلات:
مبلغ هر قسط: