تور مشهد نوروز 98 ( ایران ایر تور )

تور مشهد نوروز 98 ( ایران ایر تور )
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران مشهد
تاریخ رفت ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ برگشت ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
هوایی - ایران ایر
۳ شب و ۴ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ مشهد ۳ برای اطلاع از ساعت پروازی در تاریخ های مختلف با کانترهای مربوطه تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

مدارک لازم

گواهی محرمیت - مدرک شناسایی معتبر

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت - صبحانه

توضيحات

تمامی تور ها چارتر و غیر قابل استرداد است .

نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان است.

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته سه تخته کودک 2 تا 5 سال بدون تخت ۲-۶ سال بدون تخت
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/14 الی 1/17
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/14 الی 1/17
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/5 الی 1/8
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/5 الی 1/8
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/8 الی 1/11
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/8 الی 1/11
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/11 الی 1/14
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/11 الی 1/14
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
ارم مشهد B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 12/28 الی 1/2
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/14 الی 1/17
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/14 الی 1/17
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/8 الی 1/11
هلیا
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 12/28 الی 1/2
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/11 الی 1/14
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/5 الی 1/8
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/5 الی 1/8
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/8 الی 1/11
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/5 الی 1/8
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/8 الی 1/11
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/11 الی 1/14
کیانا
F.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
توضيحات: 12/28 الی 1/2
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/2 الی 1/5
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 1/11 الی 1/14
الماس 2 B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 12/28 الی 1/2
درویشی
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
توضيحات: 12/28 الی 1/2

نظرات کاربران

قیمت نقدی تور (هر نفر):
تعداد مسافران:
تعداد ماه‌های بازپرداخت:
فاصله هر قسط (ماه):
مجموع تسهیلات:
مجموع بازپرداخت تسهیلات:
مبلغ هر قسط: