تور کیش نوروز 98 ( 3 شب )

تور کیش نوروز 98 ( 3 شب )
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران کیش
تاریخ رفت ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ برگشت ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
هوایی - کیش ایر
۳ شب و ۴ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ کیش ۳ ساعت رفت 18:00
ساعت برگشت 21:40
تور به مدت 3 شب اقامت ورود 27 و 28 اسفند و 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 فروردین میباشد. برای اطلاع از اقامت به مدت شب بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمایید.

مشخصات تور

مدارک لازم

گواهی محرمیت - مدرک شناسایی معتبر

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فزدگاهی

توضيحات

تمامی تور ها چارتر و غیر قابل استرداد است.

نرخ کوذک زیر 2 سال 250000 تومان است.

نرخ کودک 2 تا 5 سال در تاریخ های مختلف متفاوت است.

 

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته سه تخته 2-5 سال بدون تخت
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/27 الی 1/1
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/13 الی 1/16
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/13 الی 1/16
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/27 الی 1/1
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/27 الی 1/1
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/10 الی 1/13
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/10 الی 1/13
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/7 الی 1/10
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/7 الی 1/10
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/27 الی 1/1
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/1 الی 1/4
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/7 الی 1/10
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/4 الی 1/7
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/1 الی 1/4
سان رایز
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/4 الی 1/7
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/1 الی 1/4
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/13 الی 1/16
آرامش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/4 الی 1/7
پارسیان
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/4 الی 1/7
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/27 الی 1/1
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/7 الی 1/10
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/1 الی 1/4
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/11 الی 1/14
بین المللی کیش B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 5/1
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/8 الی 1/11
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/7 الی 1/10
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 12/28 الی 1/2
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/4 الی 1/7
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/5 الی 1/8
مارینا پارک
H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
توضيحات: 1/2 الی 1/5

نظرات کاربران

قیمت نقدی تور (هر نفر):
تعداد مسافران:
تعداد ماه‌های بازپرداخت:
فاصله هر قسط (ماه):
مجموع تسهیلات:
مجموع بازپرداخت تسهیلات:
مبلغ هر قسط: