تور آلانیا 21 مرداد 1401

تور آلانیا 21 مرداد 1401
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران آلانیا
تاریخ رفت ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
هوایی - Free Birds
۶ شب و ۷ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تور آلانیا 1401
6 شب و 7 روز
پرواز فریبرد


تاریخ پروازهای رفت : 21 مرداد 1401


ساعت های پروازی
ساعت رفت : 03:00
ساعت برگشت : 20:00

مشخصات تور

مدارک لازم

گذرنامه با 6 ماه اعتبار

واکسیناسیون دو دوز کامل +سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم +کارت واکسن دیجیتال

 

خدمات تور

6 شب اقامت در هتل

بلیط رفت و برگشت 

کترینگ گرم در پرواز

راهنمای فارسی زبان

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )

توضيحات

 پرواز مستقیم به فرودگاه قاضی پاشا

نرخ نوزاد 1.090.000 تومان میباشد .

بارمجاز مسافر 30 کیلوگرم بار + 7 کیلو کابین می باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
hedef klopatra UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
senza the inn All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
galeri resort All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLD ISLAND UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SIRIUS DELUXE UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KIRMAN SIDERA UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KIRMAN SIDEMARIN UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
alvadonna beach UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL TAJ MAHAL UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KIRMAN CALYPTUS UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ALAHAMBRA UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL DRAGON UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

نظرات کاربران