ساعت:

مدیریت و پرسنل مقتدر

  • مدیر عامل :جناب آقای حامد امیری
  • مدیر فنی :سرکار خانم ساحل حسینی
  • کارمندان تور های خارجی :  سرکار خانم قاسمی . سرکار خانم دریاباری . سرکار خانم خدایاری . سرکار خانم حسینی ، سرکار خانم خوانساری . سر کار خانم شاه علیدوست  . سرکار خانم کرمی ، سر کار خانم همزه نسب  آقای امید کربلایی ، آقای حمید امیری، آقای اشکان کربلایی
  • کارمندان تورهای داخلی:  سرکار خانم عابدینی . سرکار خانم قلعه کوب . آقای گوهری


تماس بگیرید: ۷۵۲۱۲-۰۲۱